قرمز سبز آبي خاکستري
حكمت گمشده مؤمن است . حكمت را فرا گير هر چند از منافقان باشد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت